• Novice

Razkritje kršitve protidopinških pravil SLOADO - Bruno Ćopić

//

Slovenska antidoping organizacija na podlagi 71. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO 2015 (v nadaljevanju Pravilnik) obvešča javnost o primeru kršitve protidopinških pravil v primeru športnika Bruna Ćopića (v nadaljevanju športnik), člana Rokometne zveze Slovenije.
 
SLOADO je zaradi kršitve 1. in 2. točke 7. člena Pravilnika  in po opravljenem predhodnem zaslišanju dne 25.01.2021 in pisnem priznanju dne 11.02.2021 sprejela  naslednjo odločitev:
 
  1. Športnik je kršil predpise proti dopingu po prvi in drugi točki 7. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO.
  2. Športniku Brunu Ćopiću se v skladu s 39.4.1 v zv. z 80.5.2 členom Protidopinškega pravilnika SLOADO 2021 izreče sankcija izločitve za obdobje treh (3) mesecev,  ki začne teči z dnem prejetja obvestila, dne 18. 1. 2021.
  3. Športnik Bruno Ćopić je dolžan SLOADO povrniti stroške v višini 750,00 EUR, v roku 8 dni, po poteku tega roka z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:
 
Biološki vzorec, ki je bil športniku odvzet na tekmi 4. kroga Lige NLB med RK Urbanscape in RK Gorenje dne 05.11.2020 na v športni dvorani Poden v Škofji Loki, je bil analiziran v Wadinem akreditiranem laboratoriju LABOR Gmbh v Seibersdorfu in je bil potrjen z nasprotno analitično ugotovitvijo. Rezultat analize je pokazal prisotnost kokaina in njegovih presnovkov.
 
Kokain je v športu prepovedana snov, uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA. Spada v skupino S6, kamor sodijo vsa poživila in je prepovedan v času tekmovanju.
 
Športnik se je udeležil predhodnega zaslišanja in takoj priznal svojo napako. Na podlagi športnikovega pojasnila in mnenja strokovnjaka za medicino je bila kršitev ocenjena z neznatno krivdo oziroma malomarnostjo. Športnik prepovedne snovi ni zaužil z namenom izboljšanja športnih rezultatov, temveč je bila ugotovljena zloraba v socialnem okolju .
 
Odločitev, ki jo je sprejela SLOADO je dokončna, saj se je bila sprejeta na podlagi športnikovega pisnega priznanja.