• Novice

Razkritje kršitve protidopinških pravil SLOADO - TONI ALIAJ

// Slovenska antidoping organizacija na podlagi 69. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO (v nadaljevanju Pravilnik) obvešča javnost o primeru kršitve protidopinških pravil v primeru športnika Tonija Aliaja (v nadaljevanju športnik), člana Nogometne zveze Slovenije.
 
Senat disciplinske komisije (DK) SLOADO je zaradi kršitve 1. in 2. točke 7. člena Pravilnika in po opravljeni obravnavi dne 17.10.2019 sprejel  naslednjo odločitev:
 
  • Športnik je kršil predpise proti dopingu po prvi in drugi točki 7. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO.
  • Športniku Toniju Aliaju se v skladu s 44.2 v zv. z 41.2 členom pravilnika izreče sankcija izločitve za obdobje 1 (enega) leta, ki začne teči z dnem odvzema vzorca, tj. z 10. 8. 2019.
  • Športnik Toni Aliaj je dolžan SLOADO povrniti stroške v višini 750,00 EUR. 

Obrazložitev:
 
Biološki vzorec, ki je bil športniku odvzet na tekmi 5. kroga 1. PLTS med NK Maribor in NK Tabor 10. 8. 2019 na Stadionu Ljudski vrt v Mariboru, je bil analiziran v Wadinem akreditiranem laboratoriju LABOR Gmbh v Seibersdorfu in je bil potrjen z nasprotno analitično ugotovitvijo. Rezultat analize je pokazal prisotnost kokaina in njegovih presnovkov. Kokain je v športu prepovedana snov, uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA. Spada v skupino S6, kamor sodijo vsa poživila in je prepovedan v času tekmovanju.
 
Športnik je sodeloval v predobravnavnem postopku in priznal kršitev protidopinških pravil. Na podlagi športnikovega z dokazi podprtega pojasnila in dodatnega mnenja laboratorija je bila kršitev ocenjena z neznatno krivdo oziroma malomarnostjo, ki ni bila namenjena izboljšanju športnikovih športnih sposobnosti, zato je senat DK izrekel športniku sankcijo izločitve le za obdobje 1 leta.
 
Odločitev, ki jo je sprejel senat DK, je dokončna, saj je že iztekel rok za morebitno pritožbo s strani športnika. Mednarodna nogometna zveza FIFA in WADA sta odločitev prejeli in sprejeli.