• Novice

Razkritje kršitve protidopinških pravil SLOADO - Goran Šišmanovič

// Slovenska antidoping organizacija na podlagi 69. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO (v nadaljevanju Pravilnik) obvešča javnost o primeru kršitve protidopinških pravil v primeru športnika Gorana Šišmanoviča (v nadaljevanju športnik), člana Powerlifting zveze Slovenije.
 
Senat disciplinske komisije SLOADO je zaradi kršitve 1. in 2. točke 7. člena Pravilnika in po opravljeni obravnavi dne 3.7.2019 sprejel  naslednjo odločitev:
 
1.  Športnik je kršil predpise proti dopingu po prvi in drugi točki 7. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO.
2.   Športniku se v skladu z 41. členom v povezavi s 46.1 členom Pravilnika izreče sankcija izločitve za obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem dokončnosti te odločbe. Športniku se obdobje začasne izključitve, ki traja od dne 24. 4. 2019 do nastopa sankcije izločitve po tej točki, všteje v obdobje izločitve.
3.   Diskvalificirajo se rezultati doseženi na državnem prvenstvu in vsi tekmovalni rezultati, ki jih je športnik dosegel po dnevu odvzema vzorca (30. 3. 2019).
4.  Športnik Goran Šišmanovič je dolžan SLOADO povrniti stroške v višini 1.500,00 EUR.

 
Obrazložitev:
 
Biološki vzorec, ki je bil športniku odvzet na 5. odprtem državnem prvenstvu v powerliftingu dne 30.3.2019 v Cirkovcih v občini Kidričevo, je bil analiziran v WADA akreditiranem laboratoriju LABOR Gmbh v Seibersdorfu pri Dunaju in je bil potrjen z nasprotno analitično ugotovitvijo.
 
Rezultat analize je pokazal prisotnost presnovkov METANDIENONA in OKSANDROLONA, ki sta v športu prepovedani snovi, uvrščeni na Listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA in spadata v skupino S1, kamor sodijo Anabolični androgeni steroidi in sta prepovedani ves čas, tako na tekmovanju, kot tudi izven tekmovanja.
 
Športnik v nobeni fazi postopka upravljanja z rezultati ni želel sodelovati in se je odpovedal pravici do sodelovanja v postopku. Obravnava Senata Disciplinske komisije je potekala v njegovi odsotnosti.  
 
Odločitev, ki jo je sprejel senat DK je dokončna, saj se je iztekel rok za morebitno pritožbo s strani športnika.
 
Mednarodna Powerlifting zveza (IPF) in WADA sta odločitev sprejela.