• Novice

Razkritje kršitve protidopinških pravil SLOADO - Kristjan Kumar

// Slovenska antidoping organizacija na podlagi 69. člena Protidopinškega pravilnika obvešča  javnost o  primeru kršitve protidopinških pravil v primeru kolesarja Kristjana Kumarja.
 
Senat disciplinske komisije SLOADO je zaradi kršitve 1. točke 7. člena Protidopinškega pravilnika in po opravljeni obravnavi dne 14.12.2018 sprejel  naslednjo odločitev:
 
  • izločitev iz športa za obdobje osmih (8) let,  (v  obdobje se šteje tudi čas začasne izključitve  od 14.6.2018);
  • diskvalificirani so vsi tekmovalni rezultati športnika Kristjana Kumarja, doseženi po 24.5.2018;
  • plačilo stroškov v višini 900€.
 
Obrazložitev:
Biološki vzorec, ki je bil športniku odvzet izven tekmovanja dne 24.5.2018 v Anconi, je bil analiziran v akreditiranem laboratoriju v Rimu.
Rezultat je pokazal prisotnost rekombinantnega  eritropoetina (rEPO), ki je v športu prepovedana snov, uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA in spada v skupino S2, kamor sodijo peptidni hormoni, rastni dejavniki, sorodne snovi in posnemovalci.
 
Ker je bila to športnikova druga kršitev protidopinških pravil, je za to izločitev iz športa osem (8)  let. 
Sankcijo za prvo kršitev športnika, je izrekla Mednarodna kolesarska zveza UCI na osnovi pozitivnih vzorcev na Trofeji Karlsberg leta 2014, kjer je bila v njegovem vzorcu ugotovljena prisotnost EPO.
 
Odločitev, ki jo je sprejel senat DK in tudi športnik,  je dokončna.