• Novice

Izjava za medije v zvezi z odločitvijo v primeru SLOADO proti športniku Luki Skukanu

//
IZJAVA ZA MEDIJE 

v zvezi z odločitvijo v primeru SLOADO proti športniku Luki Skukanu, 
članu Zveze za ameriški nogomet Slovenije - zaradi kršitve protidopinških pravil 

Na podlagi 32. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO (Pravilnik) je v pred-disciplinskem postopku zoper športnika Luko Skukana, člana kluba Ljubljana Silverhawks pri Zvezi za ameriški nogomet Slovenije, zaradi kršitve prve in druge točke 7. člena Pravilnika in na podlagi sodelovanja ter pisnega priznanja športnika o kršitvi protidopinških pravil z dne 27.09.2018, SLOADO, dne 17.10.2018 izdala 

ODLOČBO 

s katero so bile igralcu izrečene naslednje sankcije: 

* izločitev iz športa za obdobje štirih (4) let na osnovi člena 41.1.1 Pravilnika s pričetkom trajanja dobe izločitve 30.07.2018, 

* plačilo stroškov testiranja in upravljanja z rezultati (49. člen Pravilnika). 

SLOADO je bila s strani Avstrijske protidopinške agencije obveščena, da je bil urinski vzorec športnika Luke Skukana, ki je bil odvzet na tekmi avstrijskega prvenstva v ameriškem nogometu (AFL- Austrian Football League) odigrane v avstrijskem Gradcu 5. maja 2018 - pozitiven na prepovedano snov kokain. 

Kokain je v športu prepovedana snov, ki je uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov WADE v letu 2018 v skupino S6, kamor sodijo vsa poživila. 

Kokain je nespecificirano poživilo, ki je prepovedano v času tekmovanj. 

SLOADO je izrekla navedeno sankcijo štirih (4) let na osnovi strokovnega mnenja s strani WADE akreditiranega laboratorija, ki je potrdil, da je bila glede na koncentracijo snovi v biološkem vzorcu, snov vnesena v telo v obdobju zadnjih 24 ur pred testiranjem z naklepom izboljšanja svojih psihofizičnih sposobnosti. 

Skladno s pravili je bila Odločitev poslana Zvezi za ameriški nogomet Slovenije, Avstrijski protidopinški agenciji in Svetovni protidopinški agenciji WADA, pri čemer ima WADA možnost pritožbe na Arbitražo SLOADO.