• Novice

Izjava za medije v primeru Amedeja Vetriha

//
IZJAVA ZA MEDIJE
 
 
v zvezi z odločitvijo v primeru SLOADO proti igralcu Amedeju VETRIHU, članu Nogometne zveze Slovenije zaradi kršitve protidopinških pravil
 
Na podlagi 32. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO (Pravilnik) je v pred-disciplinskem postopku v zadevi proti igralcu Amedeju Vetrihu, članu Nogometne zveze Slovenije (NK Domžale), zaradi kršitve prve in druge točke 7. člena protidopinških pravil, na podlagi sodelovanja in pisnega priznanja športnika o kršitvi protidopinških pravil dne 18.4.2018, Slovenska antidoping organizacija 13.6.2018 izdala odločbo, s katero so bile igralcu izrečene naslednje sankcije:
 
  • Izločitev iz športa za šest (6) mesecev, na osnovi 41.1 in 44. člena Pravilnika SLOADO,
  • Plačilo stroškov testiranja in upravljanja z rezultati v višini 500,00€ (49. člen Pravilnika).
 
SLOADO je dne 16. 5. 2018 s strani WADA akreditiranega laboratorija prejela obvestilo o nasprotni analitični ugotovitvi (pozitiven rezultat) v vzorcu igralca Amedeja Vetriha, odvzetem dne 18. 4. 2018 na tekmovanju Prve lige Telekom Slovenije v Športnem parku Domžale. Navedeni vzorec je vseboval prepovedano snov HIGENAMIN. 
 
HIGENAMIN je v športu prepovedana snov rastlinskega izvora, ki je uvrščena na WADA Listo prepovedanih snovi in postopkov v letu 2018 v skupino S3, kamor sodijo vsi beta-2-agonisti. Higenamin je  snov, ki je prepovedana ves čas (na in izven tekmovanj). Higenamin, ki se sicer v humani medicini ne uporablja, je bil prvič uvrščen na Listo s 1. 1. 2017 in po Pravilniku sodi med specificirane snovi.
 
V primeru, ko kršitev protidopinških pravil vključuje specificirano snov in lahko športnik ali druga oseba dokaže svojo neznatno krivdo ali malomarnost, je najmanjša sankcija opomin brez obdobja izločitve, največja pa dve (2) leti izločitve, odvisno od stopnje krivde športnika ali druge osebe (člen 44.1.1).
 
SLOADO je pri tehtanju krivde ocenil, da je izrečena sankcija ustrezna glede na igralčevo stopnjo krivde, ki jo ocenjuje kot neznatno, ker je igralec izkazal, da se ni zavedal, da prehransko dopolnilo (iFORCE NUTRITION Max Out), ki ga je kupil v trgovini in zaužil, vsebuje specificirano snov higenamin.
 
Igralec se zaveda svoje odgovornosti in je od prvega obvestila o domnevni kršitvi pravil v postopku ponudil popolno sodelovanje, priznal uporabo, se odpovedal analizi B vzorca in obravnavi pred Disciplinsko komisijo SLOADO. S pisnim priznanjem je sprejel ponujene sankcije.

Obdobje izločitve, upoštevajoč člen 31.5.3 Protidopinških pravil SLOADO, začne teči z dnem sprejema neobvezne začasne izključitve 25.05.2018. 
 
Skladno s pravili, je bila Odločitev poslana Nogometni zvezi Slovenije, Evropski nogometni zvezi, Mednarodni nogometni zvezi (FIFA) in Svetovni protidopinški agenciji WADA, pri čemer imata FIFA in WADA možnost pritožbe na Arbitražo SLOADO.