• Novice

Izjava za medije v primeru Domna Hafnerja

//
Na podlagi 32. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO (Pravilnik) je v pred-disciplinskem postopku v zadevi proti športniku Domnu Hafnerju, članu Atletske zveze Slovenije, zaradi kršitve prve in druge točke 7. člena protidopinških pravil, na podlagi priznanja športnika o kršitvi protidopinških pravil z dne 14.3.2018, Slovenska antidoping organizacija dne 26.3.2018 izdala odločbo, v kateri so bile sprejete naslednje sankcije:
 
1) Športnik Domen Hafner se zaradi kršitve Pravilnika izloči iz športa z dnem 29.1.2018 za obdobje štirih (4) let. 

2) Diskvalifikacija vseh rezultatov doseženih po dnevu odvzema vzorca v skladu s 47. členom Pravilnika,

3) Finančno sankcijo v višini 750€ (povrnitev stroškov testiranja) 

Dva urinska vzorca, ki sta bila športniku odvzeta po maratonu v Dubaju ob prihodu domov dne 29.1.2018, sta po poročilu s strani WADE akreditiranega laboratorija v Seibersdorfu, vsebovala snov Darbepoetin.
 
Darbepoetin je v športu prepovedana snov uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA in spada v skupino S2, kamor sodijo peptidni hormoni, rastni dejavniki, sorodne snovi in posnemovalci. Darbepoetin je snov, ki je prepovedana ves čas (na tekmovanjih in izven tekmovanj).
 
Športnik Domen Hafner se je odpovedal pravici do analize B vzorca in obravnavi pred disciplinsko komisijo in v svoji pisni izjavi in s pisnim priznanjem potrdil sprejem predlaganih sankcij.
 
Odločitev je bila posredovana Atletski zvezi Slovenije, Mednarodni atletski zvezi in Svetovni protidopinški agenciji.