• Novice

Kršitev protidopinških pravil pri Špeli Bohinc

// Slovenska antidoping organizacija SLOADO na podlagi 69. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO razkriva primer kršitve Protidopinških pravil športnice Špele Bohinc, članice Plavalne zveze Slovenije.
 
Senat neodvisne disciplinske komisije je v zadevi SLOADO proti športnici Špeli Bohinc zaradi kršitve protidopinških predpisov po 7.3 členu Protidopinškega pravilnika SLOADO po opravljeni obravnavi dne 3.1.2017 odločil:
 
  1. Športnica Špela Bohinc je kršila predpise proti dopingu po 7.3 členu Protidopinškega pravilnika SLOADO (izogibanje odvzemu vzorca, zavračanje ali ne pristop k odvzemu vzorca),
  2. Športnici Špeli Bohinc se v skladu z 42.1 členom Protidopinškega pravilnika SLOADO izreče sankcija izločitve iz športa za obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči 3.2.2017 (datum izdaje odločbe) .
  3. Športnica Špela Bohinc je dolžna SLOADO povrniti stroške v višini 250,00 EUR.
 
Obrazložitev:
 
SLOADO je v okviru svojih pristojnosti in skladno z Mednarodnimi standardi za testiranje in preiskave dne 14. 10. 2016 na olimpijskem bazenu v Kranju uvedla in usmerjala odvzem vzorca pri športnici Špeli Bohinc. Testiranja ni bilo mogoče izvesti, ker se je športnica brez tehtne obrazložitve odvzemu vzorca izognila, tako da se je v fazi poizkusa njene identifikacije izmaknila uradnici za kontrolo dopinga zato, da se je izognila obvestilu o odvzemu vzorca in samemu odvzemu. Športnica se je izognila tudi vsem nadaljnjim poskusom obveščanja o predvideni kontroli dopinga.