• Novice

Odločba v primeru Tanja Šmid - kršenje protidopinških pravil

// Na podlagi 32. člena Protidopinškega pravilnika Slovenske antidoping organizacije je v postopku upravljanja z rezultati v zadevi zoper športnico Tanjo Šmid, članico Plavalne zveze Slovenije, zaradi kršitve protidopinških pravil po 7.1. in 7.2. členu Pravilnika, na podlagi priznanja športnice o kršitvi protidopinških pravil z dne 29.3.2016, Slovenska antidoping organizacija dne 12.4.2016 izdala odločbo, v kateri so bile sprejete naslednje sankcije:
- Športnico Tanjo Šmid se zaradi kršitve protidopinških pravil izloči iz športa z dnem 18.3.2016 za obdobje štirih (4) let. 
- Diskvalificirajo se vsi rezultati športnice Tanje Šmid, doseženi na »Odprtem plavalnem državnem prvenstvu Srbije« v Beogradu od 28. do 29.2.2016, in vsi drugi tekmovalni rezultati športnice Tanje Šmid od 28.2.2016 do izteka obdobja štirih (4) let
- Plačilo stroškov testiranja in upravljanja rezultatov v višini 750€. 

Urinski vzorec, ki je bil športnici Tanji Šmid odvzet na »Odprtem plavalnem državnem prvenstvu Srbije” v Beogradu dne 28.2.2016, je vseboval snov GV 1516, ki je v športu vedno prepovedana snov(na tekmovanjih in izven tekmovanj), uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov WADA in se uvršča v razred hormonov in metaboličnih modulatorjev skupine S4 kot PPAR delta agonisti.
 
Športnica Tanja Šmid se je v svoji pisni izjavi odpovedala pravici do analize B vzorca in obravnavi pred disciplinsko komisijo in s pisnim priznanjem brez podane obrazložitve okoliščin oziroma načina, kako je snov prišla v njeno telo, potrdila sprejem predlaganih sankcij.
 
Sprejeto Odločbo je potrdila mednarodna plavalna zveza FINA.