• Novice

10. APRIL - DAN ČISTEGA ŠPORTA

// Play True Day je dan, namenjen promociji boja proti dopingu in širitvi ideje o čistem športu. Pobudo za Play True Day je v letu 2014 dalo 17. južnoameriških držav, ki so, v sodelovanju s Svetovno protidopinško agencijo (WADA) in na podlagi Montevideo deklaracije, razglasile 10. april za »Play True Day». Namen tega dne je preko preventivnih aktivnosti seznaniti športnike, športno in splošno javnost s svetovnim bojem proti dopingu.

SLOADO se je, skupaj s štirimi (4) drugimi nacionalnimi protidopinškimi organizacijami iz Estonije, Latvije, Hrvaške in Malte v sklopu Erasmus+ projekta, odločila, da na ta dan oz. v tednu pred in po 10. aprilu 2016 izvede številne preventivne aktivnosti ter tako poizkuša dvigniti nivo zavedanja o nevarnostih dopinga v Sloveniji in drugod v Evropi.

18. člen Svetovnega protidopinškega kodeksa od podpisnic Kodeksa, med katere sodi tudi vaša Mednarodna zveza, zahteva organizacijo in izvedbo izobraževalnih, informativnih in preventivnih programov za čist šport, v katero mora biti vključenih čim več ljudi. Še posebno izpostavljena skupina so športnice in športniki, katerih temeljna pravica je, da so informirani in ozaveščeni o nevarnostih dopinga.  

»Play True Day« bo v Sloveniji namenjen splošni, športni in strokovni javnosti (športnikom, trenerjem, dijakom, študentom, zdravnikom, …). 


Podpirate boj za čist šport? Na tej povezavi najdete vse o kampanju Play True Day - Dan čistega športa.