• Novice

Razkritje kršitve protidopinških pravil športnika Dejana Mlakarja

// Slovenska antidoping organizacija na podlagi drugega odstavka 71. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO obvešča javnost o primeru kršitve protidopinških pravil in odločitve o posledicah kršitve v primeru športnika Dejana Mlakarja, člana Košarkarske zveze Slovenije.

V disciplinskem postopku, ki je na prvi stopnji potekal pred senatom Disciplinske komisije SLOADO 16.11.2021 in po vloženi pritožbi SLOADO še pred senatom Pritožbenega organa SLOADO dne 20.04.2022, je bilo odločeno sledeče:
  1. Športnik Dejan Mlakar je kršil predpise proti dopingu po prvi in drugi točki 7. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO.
  2. Športniku Dejanu Mlakarju se v skladu z 39.2 členom Protidopinškega pravilnika SLOADO izreče sankcija izločitve za obdobje 2 (dveh) let, ki začne teči z dnem dokončnosti odločbe. Športniku se obdobje začasne izključitve, ki traja od dne 24. 9. 2021 do nastopa sankcije izločitve po tej točki, všteje v obdobje izločitve.
  3. Diskvalificirajo se vsi tekmovalni rezultati športnika Dejana Mlakarja, ki jih je športnik dosegel po dnevu odvzema vzorca 13. 8. 2021.
  4. Športnik Dejan Mlakar mora plačati nastale stroške protidopinškega postopka v višini 1.000,00€.

Obrazložitev:
Slovenska antidoping organizacija SLOADO je bila s strani WADA akreditiranega laboratorija v Seibersdorfu v Avstriji obveščena o nasprotni analitični ugotovitvi v urinskem vzorcu športnika, ki je bil odvzet v Ljubljani na tekmi finalnega turnirja državnega prvenstva v košarki 3x3, dne 13.08.2021.

Prepovedana snov v športnikovem vzorcu je bila dehidroklorometil-testosteron (poznana tudi pod znamko Turinabol), ki je v športu prepovedana in je bila v letu 2021 uvrščena na Listi prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA v skupino S1, kamor sodijo androgeni anabolni steroidi. Dehidroklorometil-testosteron je nespecificirana snov, ki je prepovedana ves čas.

Senat DK je kot prvostopenjski organ zaključil, da je prišlo do kršitve, vendar je bilo dejanje storjeno z neznatno krivdo ali malomarnostjo in kot sankcijo določil izločitev za obdobje 6 mesecev, z diskvalifikacijo rezultatov. Na odločitev Senata DK, ki je sankcijo izključitve skrajšal iz 4 let na 6 mesecev, četudi po mnenju SLOADO niso bili izpolnjeni pogoji glede neznatne krivde ali malomarnosti (predvsem, da je v tovrstnem primeru nujno potrebno specifično izkazati kako je prepovedana snov prišla v telo), se je pritožila SLOADO in predlagala sankcijo izločitve za obdobje 2 let, z diskvalifikacijo rezultatov in finančno posledico v višini 1.000,00€ (predlagana sankcija je upoštevajoč konkretne okoliščine primera najnižja sankcija, ki jo dopušča Protidopinški pravilnik SLOADO). Pritožbeni organ je pritožbi SLOADO v celoti ugodil in odločil kot izhaja iz povzetka odločitve zgoraj.
 
Slovenska antidoping organizacija