• Novice

Razkritje kršitve protidopinških pravil SLOADO - Martina Ratej

// Mednarodno razsodišče za šport v Lozani je z umikom pritožbe športnice Martine Ratej proti Svetovni atletski zvezi in Slovenski antidoping organizaciji 18. novembra 2021 prekinilo postopek in zadevo umaknilo z svojega seznama sporov.

Odločitev senata Disciplinske komisije SLOADO je s tem postala dokončna.


Razkritje kršitve protidopinških pravil športnice Martine Ratej in obvestilo o odločitvi glede posledic
 
  
Slovenska antidoping organizacija na podlagi drugega odstavka 71. člena Protidopinškega pravilnika SLOADO v povezavi s členom 43.9 Tekmovalnih pravil mednarodne atletske zveze IAAF 2016-2017 obvešča javnost o  primeru kršitve protidopinških pravil in odločitve o posledicah kršitve v primeru atletinje Martine Ratej.
 
Ponovna analiza vzorca urina, vzetega športnici Martini Ratej v času Olimpijskih iger v Londonu leta 2012, je pokazala vsebnost metabolita klostebola. Klostebol je nespecificirana snov, ki je in še vedno spada v skupino anaboličnih androgenih steroidov z Liste Prepovedanih snovi in postokov Svetovne protidopinške agencije.
 
Disciplinski postopek je v imenu Mednarodnega olimpijskega komiteja začela Mednarodna agencija za protidopinško testiranje, ki je zadevo napotila na Arbitražno sodišče za šport (CAS). Dne 16. 7. 2020 je bila športnica spoznana za krivo za dopinški prekršek v skladu z protidopinškimi pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja. Odločitev CAS glede same krivde športnice je bila dokončna in zavezujoča.
 
Primer je bil nato s strani Komisije za integriteto atletike (AIU) pri mednarodni atleski zvezi (WA), dne 18. 12. 2020 predan Atletski zvezi Slovenije, ta pa je postopek predala v obravnavo senatu disciplinske komisije SLOADO, ki je bil v zadevi pristojen za odločitev o nadaljnjih sankcijah. Po opravljeni ustni obravnavi, je senat disciplinske komisije zaključil, da je bil iz predloženih dokazov in navedb s strani športnice razviden obstoj neznatne krivde športnice in posledično izjemnih okoliščin, ki bi upravičile skrajšanje standardnega obdobja izločitve. Na tej podlagi je senat predlagal, da se v primeru Martine Ratej kot sankcija določi skrajšano obdobje izločitve v trajanju 14 mesecev. O obstoju izjemnih okoliščin je odločil Doping Review Board (DRB), ki je pristojni organ Svetovne atletike (World Athletics) za odločanje o obstoju izjemnih okoliščin v protidopinških postopkih. DRB je v odločbi z dne 21. 5. 2021 ugotovil, da športnica ni dokazala, na kakšen način je prepovedana snov vstopila v njeno telo in posledično tudi ni dokazala, da je bila njena krivda v odnosu do kršitve protidopinškega pravila neznatna.
 
Senat disciplinske komisije SLOADO je na podlagi ugotovitve DRB izdal Odločitev o naložitvi sankcij športnici zaradi kršitev protidopinškega pravila - točke a) člena 32.2 Tekmovalnih pravil IAAF iz leta 2012, ter športnici Martini Ratej izrekel naslednje sankcije:
- dvoletno obdobje izločitve, ki začne teči z dnem 11. 8. 2021, pri tem pa se všteje in upošteva že prestano obdobje začasne izključitve, ki je pričelo teči dne 9. 3. 2020;
- diskvalificirani so vsi tekmovalni rezultati športnice, doseženi v obdobju 9. 8. 2012 – 9. 8. 2014.

Odločitev, ki jo je sprejel senat disciplinske komisije SLOADO in tudi športnica, je dokončna.
 
 
Foto: Peter Kastelic