• 5. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA

5. Protidopinška konferenca

Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijskem komitejem Slovenije – Združenjem športnim zvez 04. decembra 2013 v Ljubljani organizirala 5. protidopinško konferenco.
 
Ob ustanovitvi neodvisne Slovenske antidoping ogranizacije (SLOADO) in nedavno sprejete Johannesburške deklaracije – s katero je bil potrjen novi Svetovni kodeks proti dopingu, je bila pred konferenco organizirana novinarska konferenca na kateri so gostje (dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport; dr. Janez Kocjančič, predsednik OKS-ZŠZ; g. Gorazd Plevnik, dr.med., predsednik UO SLOADO in g. Janko Dvoršak, direktor SLOADO) predstavili svoj pogled na svetovni in nacionalni program boja proti dopingu v športu ter javno podprli delovanje Slovenske antidoping organizacije.
 
Konferenca, je bila razdeljena na dva dela, in sicer na splošni del, kjer so bile predstavljene vse informacije o novoustavljeni nacionalni protidopinški organizaciji, realizacija programa Oddelka za boj proti dopingu v letu 2013, primeri dobre prakse na področju sodelovanja z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, protidopinška pravila MOK za ZOI Soči 2014 ter smernice novega Kodeksa proti dopingu v športu in na medicinski del, kjer so ugledni strokovnjaki z različnih medicinskih področij predavali o listi prepovedanih snovi in postopkov (dr. Joško Osredkar), nenamernem dopingu (dr. Lovro Žiberna) ter vlogi pediatra pri vodenju otroka – športnika (dr. Nataša Bratina). Zdravnik slovenske biatlonske reprezentance, Matej Svetec, dr. med., je predstavil težave, s katerimi se srečuje pri vsakodnevnem delu, slovenski olimpionik Primož Kozmus pa je zbranim predstavil svoj pogled na nevarnosti dopinga v športu.
 
Na konferenci, ki je potekala v sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se je zbralo 109 predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez, novinarjev, članov UO SLOADO ter drugih podpornikov protidopinškega gibanja.

Program in vabilo