• 4. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA

4. Protidopinška konferenca

4. decembra 2012 je v sejni dvorani družbe Petrol v Ljubljani potekala 4. Protidopinška konferenca, namenjena predstavnikom Nacionalnih panožnih športnih zvez. Konference, ki je letos potekala že četrto leto zapored, se je udeležilo 30 predstavnikov NPŠZ. Poleg predstavnikov NPŠZ so se konference udeležili tudi Uradniki za kontrolo dopinga, mladi protidopinški ambasadorji, športniki in profesorji športne vzgoje, ki delujejo v športnih odelkih slovenskih SŠ in gimnazij. Tako je na konferenci prisostvovalo blizu 90 udeležencev.
 
Na konferenci so bili predstavljeni štirje vsebinski sklopi in sicer je bila tematika Doping in zdravje pokrita s strani farmakologa, kliničnega zdravnika, analiznega kemika in genetika, v sklopu primerov dobre prakse je bilo predstavljeno delovanje Anti-Doping agencije Srbije ter protidopinški program FIBA Europe. Ob tem je bil predstavljen tudi nacionalni program testiranj in izobraževanja ter informacija o ustanavljanju neodvisne organizacije SLOADO.
 
Izbrano tematiko so na konferenci predavali slovenski strokovnjaki z različnih področij, ki so hkrati tudi Uradniki za kontrolo dopinga ter predstavnika Anti-Doping agencije Srbije.
 
Ob koncu protidopinške konference so predstavniki NPŠZ soglasno sprejeli tudi Protidopinško deklaracijo o zagotavljanju pogojev za šport brez dopinga.

Vabilo in program