• Umik iz športa

Odgovornosti ob umiku iz športa

UMIK IZ ŠPORTA

Športniki, ki se odločijo za umik iz športa, morajo s pomočjo vloge za umik iz športa obvestiti SLOADO in nacionalno zvezo o končanju njihove kariere. 

Športniki, ki SLOADO obvestijo o umiku iz športa, bodo nemudoma izključeni iz skupine za testiranje (NRTP) in jim več ne bo potrebno posredovati njihovih lokacij, kot tudi ne bodo več predmet dopinških kontrol.

PONOVNA VRNITEV NA TEKMOVANJA

V skladu s Protidopinškimi pravili SLOADO morajo športniki, ki se po uradnem umiku želijo ponovno vrniti na tekmovanja, najmanj šest mesecev pred prvim tekmovanjem o tem obvestiti SLOADO, ki nato presodi, ali bodo ponovno uvrščeni v NRTP ali ne.

Vloga za umik iz športa