• Lista 2022

Lista prepovedanih snovi in postopkov 2022

Lista prepovedanih snovi in postopkov (Lista) je kot del svetovnega protidopinškega programa obvezen mednarodni standard. Lista se vsako leto posodablja po obsežnem posvetovalnem postopku, ki ga omogoča WADA.

Datum začetka veljavnosti Liste je 1. januar 2022.

Uradno besedilo Liste prepovedanih snovi in postopkov hrani WADA in je objavljeno v angleščini in francoščini. V primeru razlik med angleško in francosko različico prevladala angleška različica.

Pozor!

Sprememba statusa glukokortikoidov:
  • glukokortikoidi, ki se injicirajo, bodo od 01.01.2022 dalje prepovedani na tekmovanju
Na tekmovanju so glukokortikoidi zdaj prepovedani za vse načine injiciranja. Kot je predlagano v osnutku seznama prepovedanih za leto 2021, ki je bil maja 2020 dan v posvetovanje zainteresiranim stranem, je izvršni odbor WADA na svojem zasedanju 14. in 15. septembra 2020 potrdil prepoved vseh načinov dajanja glukokortikoidov za injiciranje v obdobju med tekmovanjem. Primeri injekcijskih poti dajanja vključujejo: intravensko, intramuskularno, periartikularno, intraartikularno, peritendinozno, intratendinozno, epiduralno, intratekalno, intraburzalno, intralesionalno (npr. intrakeloidno), intradermalno in podkožno. Vendar pa se je izvršni odbor, da bi temeljito in široko sporočil spremembe pravil ter omogočil dovolj časa za informiranje in izobraževanje, odločil uvesti prepoved vseh oblik aplikacije glukokortikoidov z nastopom veljavnosti pravil 1. januarja 2022. Tako lahko na primer športniki in zdravstveno osebje bolje razumejo praktično izvajanje obdobij izpiranja, laboratoriji lahko posodobijo svoje postopke, da bodo vključili revidirane oziroma nove najnižje ravni poročanja (MRL) in športni organi pripravijo izobraževalna orodja za športnike, zdravstveno in podporno osebje za obravnavo varne uporabe glukokortikoidov v klinične namene in preprečevanje dopinga.


Sprememba statusa beta 2-agonistov:
  • dnevni interval odmerjanja salbutamola je 600 mikrogramov na 8 ur (prej je bilo 600 mikrogramov na 12 ur)
  • dovoljen dnevni odmerek ostaja enak – 1600 mikrogamov na 24 ur

Lista prepovedanih snovi in postopkov 2022

Lista prepovedanih snovi in postopkov 2021