• ZA ŠOLE

PROTIDOPINŠKA GRADIVA ZA ŠOLANJE NA DALJAVO

Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) je za obdobje, ko se otroci in mladi šolajo na daljavo, pripravila protidopinške vsebine za osnovnošolce in srednješolce, ki bodo učencem in dijakom približale pomembnost boja za čisti šport ter jih hkrati tudi posvarile pred nevarnostmi uporabe v športu prepovedanih snovi.

Vsebine so pripravljene na način, da jih učenci in dijaki lahko rešujejo oziroma si jih ogledajo preko spleta, nekatere pa je potrebno natisniti.

Želimo si, da bi učitelji pripravljene vsebine posredovali učenem in dijakom v čim večjem številu, saj izbrane vsebine niso namenjene samo športnikom, temveč celotni populaciji.