• 12. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA

12. Protidopinška konferenca - Nova protidopinška pravila v športu veljavna od 1.1.2021

Video posnetek konference

V primeru težav z direktnim ogledom posnetka preko naše strani si posnetek lahko ogledate tudi tukaj.
 

Program konference

11:00 – 11:20       SLOADO v leto 2020 - Janko Dvoršak, direktor SLOADO
 • pregled dela v letu 2020
 • prilagoditve zaradi epidemije
 • načrti za 2021
 
                                    SVETOVNI PROTIDOPINŠKI KODEKS - Nina Makuc, koordinatorka za izobraževanje SLOADO
 • povzetek glavnih sprememb in njihov vpliv na špo rtnike, spremljevalno osebje in zveze

11:20 – 11:35      PROTIDOPINŠKI PRAVILNIK SLOADO - Nika Brežnik, strokovna sodelavka SLOADO
 • glavne spremembe med Pravlinikom 2015 in 2021
 • kaj novosti pomenijo za NPŠZ
   
11:35 – 11:50      MEDNARODNI STANDARDI ZA TESTIRANJA IN PREISKAVE - Janko Dvoršak, direktor SLOADO
 • kaj spremembe standardov prinašajo za športnike
 
11:50 – 12:00      MEDNARODNI STANDARDI ZA IZOBRAŽEVANJE - Nina Makuc, koordinatorka za izobraževanje SLOADO
 • pomen novih standardov za izobraževanje in njihova realizacija v praksi (izobraževalni načrt)
 
12:00 – 12:15      MEDNARODNI STANDARDI ZA UPRAVLJANJE Z REZULTATI - Irena Ilešič Čujović, predsednica 
                            disciplinske komisije SLOADO
 • vsebina novih standardov za upravljanje z rezultati
 • predstavitev kazni za kršitelje
  12:15 – 12:30      MEDNARODNI STANDARDI ZA TERAPEVTSKE IZJEME – Joško Osredkor, predsednik Odbora za TI
 • pomembne spremembe na področju pridobivanja terapevstkih izjem
 • nov obrazec za TI

12:30 – 12:45      MEDNARODNI STANDARDI ZA ZAŠČITO ZASEBNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV - Kevin Rihtar,
                             odvetniška pisarna Ketler in partnerji
 • spremembe v standardih
 • predstavitev nacionalnega pravilnika o varovanju osebnih podatkov
 
12:45 – 13:00      AKT O PROTIDOPINŠKIH PRAVICAH ŠPORTNIKOV –  Rožle Prezelj, varuh športnikovih pravic
 • protidopinške pravice športnikov