• 10.PROTIDOPINŠKA KONFERENCA

10. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA

Slovenska antidoping organizacija
 v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in
Olimpijskim komitejem Slovenije-združenjem športnih zvez organizira
 
10. PROTIDOPINŠKO KONFERENCO
 
z naslovom:

ŠPORT BREZ DOPINGA JE ZAVEZA VSEH
 
ki bo potekala v torek, dne 18. decembra 2018 ob 15,00 uri,
 
v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16 v Ljubljani
 
Konferenca je namenjena športnim administratorjem, ki delujejo v športnih organizacijah ter športnikom in njihovem spremljevalnem osebju.
 
Program

14:30 – 15:00      Prihod in registracija udeležencev

15:00 – 15:15       Otvoritev in pozdravni nagovori
                                      dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
                                      Tomaž Barada, podpredsednik OKS-ZŠZ 

15:15 – 15:45       Razširjenost dopinga na nacionalnem in globalnem nivoju – pregled aktivnosti v zadnjih 5  letih
                                      Janko Dvoršak, SLOADO

15:45 - 16:05      Preventivni programi danes in jutri
                                     Nina Makuc, SLOADO 

16:05 - 16:30      Utemeljenost uživanja prehranskih dopolnil pri športnikih
                          Eva Kavka

16:30 – 17:00      odmor

17:00 – 17:15       Biološki potni list za športnike
                                      Aleksandra Pečavar, SLOADO

17:15 – 18:00      Protidopinška ozaveščenost, stališča in izkušnje slovenskih športnikov in trenerjev – predstavitev nacionalne raziskave
                          Tanja Kajtna, Fakulteta za šport

18:00 – 18:45      Prizadevanja športnikov za čisti šport - panelna razprava vrhunskih športnikov
                                     Sara Isakovič, Rožle Prezelj, Raša Sraka Vukovič, Dejan Zavec, Peter Kauzer, Tjaša Vozel

18:45 – 19:00      Zaključki konference in usmeritve za prihodnost
                                     Janko Dvoršak, SLOADO