• 9. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA

9. Protidopinška konferenca

Slovenska antidoping organizacija
je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in
Olimpijskim komitejem Slovenije-združenjem športnih zvez organizirala
 

9. PROTIDOPINŠKO KONFERENCO
 
z naslovom:
PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ŠPORT BREZ DOPINGA,
 
ki je potekala v sredo, dne 22. novembra 2017 ob 15,30 uri,
 
v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16 v Ljubljani

Preventivni programi so sestavni del svetovnega protidopinškega programa, ki ga mora v skladu z 18. členom Kodeksa izvajati vsaka podpisnica.

Nacionalne panožne športne zveze so tako preko svojih Mednarodnih športnih zvez zavezane k izvajanju preventivnih programov, ki jih sistematično razvija in izvaja SLOADO.
 
Konferenca je bila namenjena športnim administratorjem in spremljevalnemu osebju športnikov, ki delujejo v športnih organizacijah, lastnikom in trenerjem fitnesov ter profesorjem športne vzgoje na srednjih šolah s športnimi oddelki.

 
Program in prezentacije*
* prezentacije so dostopne s klikom na naslov predavanja

15:30 – 16:00       Prihod in registracija udeležencev

16:00 – 16:10       Uvodni nagovor
                                      Maja Makovec Brenčič, ministrica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

16:10 – 16:30       Ali je Slovenija skladna s Svetovnim protidopinškim programom?
                                      Janko Dvoršak, SLOADO

16:30 - 18:00        Preventivni programi za šport brez dopinga
                                      Nina Makuc, SLOADO
                                      - Šport mladih v Sloveniji in svetu - vloga trenerjev in staršev
                                         
Branko Škof, Fakulteta za šport
                                      - Motivi za ukvarjanje s športom
                                        
Tanja Kajtna, Fakulteta za šport
                                      - Kako se je moč upreti dopingu
                                         
Sara Isakovič, olimpijska podprvakinja
                                      - Tveganje za nenamerni doping
                                         
Lovro Žiberna, SLOADO

18:00 – 18:30       odmor

18:30 – 19:00       Preventivni programi za rekreativne športnike in uporabnike fitnes centrov
                                      Nina Makuc, SLOADO

19:00 – 19:45       Okrogla miza – Razširjenost dopinga med mladostniki
                                      Janko Dvoršak (SLOADO), Boro Štrumbelj (MIZŠ), Blaž Perko (OKS-ZŠZ), Branko Škof (FŠ), Mirko Jerenec (FZS), Sara Isakovič (vrhunska športnica)

19:45 – 20:00       Zaključki konference in usmeritve za prihodnost
                                      Janko Dvoršak, SLOADO
 
Konferenco in okroglo mizo je povezoval Uroš Volk, novinar Vala 202