• 8. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA

8. Protidopinška konferenca

VLOGA ZDRAVNIKA V ŠPORTU BREZ DOPINGA
Konferenca bo potekala v sredo, dne 9. novembra 2016 ob 15,00 uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16 v Ljubljani.

Program

14:30 – 15:00     Registracija udeležencev

15:00 – 15:10     Otvoritev konference:
                                     Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije
                                     dr. Boro Štrumbelj, direktor Direktorata za šport MIZŠ,
                                   
15:10 – 15:30     Ali storimo dovolj za čisti šport v Sloveniji? 
                                    Janko DVORŠAK, direktor SLOADO
 
15:30 – 15:50     Trendi zlorabe prepovedanih snovi
                                    
doc. dr. Lovro ŽIBERNA, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, MF, UL
 
15:50 – 16:10     Problemi detekcije novih, neregistriranih spojin v bioloških vzorcih športnika 
                                    prof. dr. Borut ŠTRUKELJ, Fakulteta za farmacijo, UL
 
16:10 – 16:30     Prehrana vrhunskega športnika in nesmiselnost nepravilne uporabe prehranskih dopolnil
                                    
doc. dr. Nada ROTOVNIK, UKC Ljubljana
 
16:30 – 16:50     Kontaminacija prehranskih dopolnil
                                    
prof. dr. Joško Osredkar, KIKKB, UKC Ljubljana
 
16:50 – 17:15     Odmor – mreženje med udeleženci
                  
17:15 – 17:35     Nenadna srčna smrt zaradi uporabe dopinga
                                    
Gorazd Plevnik, dr. med, kardiolog, Bolnišnica Izola
 
17:35 – 17:55     Zdravstvene posledice dopinga pri športnikih: prikaz primerov
                                    doc. dr. Miran BRVAR, predstojnik Centra za zastrupitve, UKC Ljubljana
 
17:55 – 18:15     Nevarnosti vrhunskega športa za zdravje otrok in mladostnikov
                                    doc. dr. Nataša Bratina, dr. med, spec. pediatrije, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
 
18:15 – 18:35     Ocena tveganja za doping pri obravnavi športnika v ambulanti
                                    Tadej Jug, doc. med, specializant medicine prometa, dela in športa
 
 
V podporo čistemu športu so se vsi predavatelji – profesorji in docenti različnih fakultet LU in UKC ter Splošne Bolnišnice Izola - odpovedali honorarjem in s tem osebno podprli prizadevanje za čisti šport.