• Navodila za učiteljeNamen programa je otroke preko različnih aktivnosti seznaniti z glavnimi vrednotami v športu ter jim ob tem predstaviti tudi bolj za čisti šport. Program zajema 9 različnih aktivnosti, ki se sistematično dopolnjujejo in nadgrajujejo tekom celotne osnovne šole ter predlog aktivnosti ob Dnevu čistega športa.
 

Gradiva za učitelje

Gradiva za učitelje so pripravljena v obliki učnih priprav, so enostavna za uporabo ter se jih brez težav uporabi v vsakem razredu, skupaj z ostalimi vsebinami kurikuluma ali samostojno.

Na vsakem gradivu je zapisan predlog, pri katerem predmetu naj bi se gradivo obravnavalo, ni pa to pogoj. Učitelji se lahko sami dogovorite, kdaj in pri katerem predmetu boste učencem posredovali izbrano tematiko.
 

Gradivo za vsak razred je pripravljeno na način, da je:

PRILAGODLJIVO - Večino aktivnosti lahko z minimalnimi prilagoditvami izvajate v učilnici, športni dvorani ali zunaj, kjer vam in vašim učencem najbolj ustreza. Prilagodite oziroma izberite aktivnosti, ki bodo čim bolje ustrezale vaši skupini učencev. Vrsti red obravnavanja aktivnosti znotraj triade je zgolj predlog, v dogovoru z učitelji ostalih razredov ga lahko spremenite.

SAMOSTOJNO - Gradiva lahko uporabljate samostojno ali skupaj z drugimi tematikami, ki so del kurikuluma. Lahko so le eno izmed gradiv, ki ga uporabite, ko učencem predstavljate vrednote, lahko so popestritev napornega dne, lahko so del programa šole v naravi.

ENOSTAVNO ZA UPORABO - Na gradivih je definiran časovni obseg, vsebina, metode in potrebni materiali z namenom, da vam olajšajo umestitev izbrane vsebine v siceršnji program. Gradiva vsebujejo različne učne in delovne liste z namenom poenostavitve same izvedbe.
 

Navodila za učitelje

Vrednote v športu v vsakem razredu osnovne šole