• 9. razred

Varovanje zdravja


VAROVANJE ZDRAVJA GOVORI O ZDRAVEM UKVARJANJU S ŠPORTOM.
Zdravje je pomembnejše od športnih rezultatov, zato se je s športom potrebno ukvarjaj v skladu s svojimi zmožnostmi. 

Namen učne ure je učence posvariti brez zdravstvenimi posledicami uporabe prepovedanih snovi (dopinga). Ukvarjanje s športom pozitivno vpliva na zdravje posameznika, a z uporabo
dopinga dosežemo ravno nasprotni učinek.

Gradiva za učitelje

Film Heidijin najdaljši met

Učni list Vprašalnik o čistem športu

Nevarnosti dopinga