• 7. razred

Odgovornost


ODGOVORNOST GOVORI O POSLEDICAH NAŠIH DEJANJ.
Nespoštovanje pravil lahko posameznika pripelje do kazni, a še pomembneje, aktivnost naredi nezanimivo in neprijetno za vse ostale udeležence, Namen aktivnosti je kritično razmišljanje o etičnih dilemah, sprejemanju odločitev ter predvidevanju posledic.

Namen učne ure je, da učenci kritično razmislijo o etičnih dilemah, o tem, kakšne odločitve bi sprejeli v danih situacijah ter o spoštovanju sebe in drugih pri sprejemanju odločitev. Učenci bodo na podlagi podanih primerov pripravili skeče, preko katerih bodo prikazali in utemeljili svoje odločitve.

Gradiva za učitelje

Učni list (ne)pravilne odločitve

Delovni list dileme