• 5. razred

Pravičnost


PRAVIČNOST GOVORI O SPOŠTOVANJU PRAVIL.
Kršenje pravil pomeni uničevanje igre in s tistimi, ki uničujejo igro, se ne da igrati. Namen aktivnosti je predstaviti pomembnost spoštovanja pravil v športu ter posledice nespoštovanja.

Namen učne ure je učencem predstaviti pomembnost spoštovanja pravil v športu ter jim preko praktičnih primerov pokazati, kaj se zgodi, če se pravila ne spoštujejo in so igralci nepošteni. Kakšen bi bil šport brez pravil?

Gradiva za učitelje

Učni list pravila

Učni list vrednote

Gams Miha in čudežne jagode