• 4. razred

Spoštovanje

SPOŠTOVANJE GOVORI O DOSTOJANSTVU DO SEBE IN DRUGIH.
Namen aktivnosti je učence naučiti, kaj je spoštljivo vedenje, besedišče in dejanja ter njihovo pomembnost v vsakdanjem življenju in športu. Spoštovanje je »dvosmerna ulica«. Če jaz ne spoštujem drugih, tudi drugi ne bodo spoštovali mene. In če drugi ne bodo spoštovali mene, jih bom tudi jaz težko spoštoval.

Namen učne ure je učence naučiti, kaj je spoštljivo vedenje, besedišče in dejanja ter njihovo pomembnost v vsakdanjem življenju. Preko različnih aktivnosti se bodo učenci naučili, kako taka vedenja prepoznati v družbi.

Gradiva za učitelje

Učni list križanka