• 3. razred

Veselje in užitek


VESELJE IN UŽITEK GOVORI O OSNOVNIH MOTIVIH ZA UKVARJANJE S ŠPORTOM.
Namen aktivnosti je opomniti učence, da naj se s športom ukvarjajo zaradi veselja in z užitkom ter naj ob tem spoštujejo pravila in sotekmovalce, saj bo le tako šport lahko zabaven.
 
Namen učne ure je učencem predstaviti šport kot dejavnost, ki jo delajo z veseljem in v kateri uživajo ter jih hkrati opomniti, na pomembnost spoštovanja pravil v športu ter spoštovanja
sotekmovalcev. Šport je zabaven le, kadar imajo vsi udeleženci enake pogoje in vsi sledijo enakim pravilom.
 

Gradiva za učitelje

Učni list obnašanje

Gamsek Miha in prvo tekmovanje