• 2. razred

Športnost

ŠPORTNOST GOVORI O SPOŠTOVANJU ŠPORTNEGA DUHA.
Športnost je kompleksen pojem, ki vključuje številne vrednote in spretnosti, ki niso pomembne le v športu, temveč tudi v vsakodnevnem življenju. Namen aktivnosti je predstavitev pomena športnega duha, pravil in vrednot kot bistva ukvarjanja s športom.

Namen učne ure je učencem preko športnih aktivnosti predstaviti športnost (spoštovanje športnega duha, pravil in vrednot v športu) kot bistvo ukvarjanja s športno dejavnostjo.

Gradiva za učitelje

Razredna zaobljuba