• Vnos podatkov

Katere podatke so športniki dolžni zagotavljati?

Člani mednarodne ali nacionalne skupine za testiranje (IF RTP ali NRTP) so dolžni izvajati program posredovanja lokacij (whereabouts) za prihajajoče trimesečno obdobje. To pomeni, da morajo zagotavljati podatke o krajih (lokacijah), kjer se nahajajo, delajo, trenirajo, tekmujejo, se šolajo in podobno. Za zagotovitev minimalnih kriterijev programa posredovanja lokacij moraj športniki zagotoviti naslednje podatke: 

 1. Poštni naslov prebivališča: to je navadno domači naslov, kjer prebivajo večino njihovega življenja in jim nanj lahko pošiljamo uradno pošto. 

2. Naslov bivališča: to je navadno naslov, kjer bivajo preko noči in je lahko na njihovem domačem-poštnem naslovu ali pa so to naslovi, kjer začasno bivajo bodisi na pripravah, na treningih, tekmovanjih ali kje drugje – dopust, zdravljenje itd. 

3. Ime in naslov objekta - lokacije, prizorišča, kjer trenirajo, hodijo v šolo ali v službo ali se zadržujejo del dneva. 

4. Podatki o tekmovanju (ime tekmovanja, naslov prizorišča, datum). 

POMEMBNO: Za vsak dan v trimesečnem obdobju mora športnik v času med 05:00 uro zjutraj in 23:00 uro zvečer opredeliti enourno obdobje - 60-minutni testni interval, kjer bo na voljo za nenapovedano testiranje. 60-minutni testni interval je izjemno pomemben podatek, ki športnika v primeru, da ga uradnik za kontrolo dopinga pri nenapovedanem testiranju na naslovu ne najde, obremeni z napako v programu posredovanja lokacij (»missed test« ali neuspešno testiranje – tri napake v 12 mesecih se smatrajo za kršitev protidopinških pravil).

Vendar to ne pomeni, da so športniki lahko testirani zgolj znotraj 60-minutnega testnega intervala. Protidopinške organizacije lahko testirajo športnike po načelu kjerkoli in kadarkoli.

V kolikor se športnikom program, ki so ga najavili, spremeni, so o spremembah dolžni sproti poročati.

Posodabljanje podatkov

Urnik vrhunskih športnikov je izredno naporen in se nenehno spreminja, zato se lahko pripeti, da ob izpolnjevanju podatkov športniki preprosto ne vedo, kakšen je natančno njihov program v naslednjih mesecih. V takšnem primeru vnesejo podatke, kot jih trenutno najbolj poznajo. Informacije spreminjajo postopoma, ko se program⁄urnik približuje in potrjuje. Najbolj pomembno pri vsem tem pa je, da so podatki, ki jih vnesejo v ADAMS, točni.

V primeru, da športnik nima možnosti sprotnega posodabljanja podatkov preko spletnega orodja ADAMS, lahko spremembe sporoči preko ADAMS SMS funkcije, ki jo aktivira v spletnem orodju ADAMS (glej pod Navodila za uporabo ADAMS SMS funkcije).

Zaupnost vnešenih podatkov

Podatki, ki jih športniki vnesejo za potrebe programa posredovanja lokacij, in ostali osebni podatki so varno shranjeni in so namenjeni izključno izvajanju nenapovedanih testiranj v skladu s Protidopinškim pravilnikom SLOADO ali ustrezne pristojne protidopinške organizacije (to so mednarodne športne zveze športnikov, WADA ali MOK), le-te pa so ravno tako prevzele obveznosti v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. 

WADA je sprejela Mednarodne standarde za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov (International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information), ki so skladni z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov v EU in Sloveniji.