• Enaki pogoji za vse

Zakaj je pomembno, da imajo vsi športniki enake pogoje?