• UNESCO 2013

Z mladimi ambasadorji proti dopingu

V letu 2013 smo s projektom »Z mladimi ambasadorji proti dopingu« kandidirali za finančna sredstva v višini 20.000,00 $ na UNESCO Sklad za preprečevanje dopinga v športu in jih tudi uspešno pridobili.
 
Projekt »Z mladimi ambasadorji proti dopingu«, ki je potekal pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, je bil izobraževalni projekt na področju boja proti dopingu, namenjen predvsem mladostnikom, ki se s svojo športno dejavnostjo usmerjajo v tekmovalni in vrhunski šport. Projekt je posredno nagovarjal tudi vse ostale deležnike, ki kreirajo in soustvarjajo okolje mladih športnikov in športnic ter vse rekreativne športnike in udeležence masovnih športnih prireditev v Sloveniji.
 
Namen projekta je bil ustvariti pogoje za šport brez dopinga v daljšem obdobju in ga izvajati tako, da bo vplival na mlade v institucionalnih izobraževalnih ustanovah na eni strani, v športnih organizacijah, kjer izvajajo svojo športno dejavnost na drugi strani in preko različnih sredstev ozaveščanja in informiranja, javnih medijev in sodobnih kanalov socialnega omrežja.
 
»Z mladimi ambasadorji proti dopingu« je projekt, ki razvija in ustvarja novo omrežje mladih športnic in športnikov, ki jih povezuje zdrav duh v zdravem telesu, ker zavračajo vsakršno misel na uporabo dopinga za izboljšanje svojih športnih potencialov. Projekt je model ustvarjanja omrežja športnih navdušencev, ki z ustvarjanjem »peer to peer network« neposredno in direktno z vrstniki gradijo omrežje, v katerem so šport in njegove vrednote tisto, zaradi česar je vredno žrtvovati svoj prosti čas in se boriti za etične in moralne vrednote iskrenega in poštenega športnega nastopanja. 
 
Velika vrednost projekta je bila v njegovi navidezni enostavnosti, ki na eni strani zagotavlja nizkoproračunsko izvedbo in na drugi strani podpira razvoj prostovoljnega udejstvovanja mladih v zdravem okolju skupinskega dela. Kreirali so se izobraževalni timi, ki so si s pomočjo primerov dobre prakse, pomagali dosegati zastavljene cilje projekta.
 
V sklopu projekta smo na 4-dnevnem izobraževalnem taboru usposobili 31 mladih protidopinških ambasadorjev, ki od septembra 2013 naprej uspešno sodelujejo v izobraževalnih programih in programih ozaveščanja SLOADO.
 
Prihodnji cilj projekta je njegova nadgradnja in uporaba tudi na drugih področjih, kjer je potrebna boljša ozaveščenost mladih (npr. področje prepovedanih drog...). Z nadgradnjo projekta bo mogoče projekt ponuditi tudi sosednjim državam v regiji in morda tudi širše.