• Postopek

Postopek pridobivanja TI

Športniki morajo sami poskrbeti, da prepovedane snovi ne pridejo v njihovo telo. Športniki so odgovorni za vse prepovedane snovi ali njihove metabolite ali označevalce, najdene v njihovem vzorcu. 

Športniki, katerih zdravljenje zahteva uporabo prepovedanih snovi ali prepovedanih postopkov, morajo zaprostiti za terapevtsko izjemo (TI) pri svoji mednarodni športni zvezi ali pri SLOADO. Za nekatera velika tekmovanja, kot so npr. olimpijske igre, morajo športniki preko nacionalnega olimpijskega komiteja predložiti obstoječo TI medicinski komisiji MOK.  

Vsaka mednarodna zveza mora objaviti seznam mednarodnih tekmovanj, za katere je potrebno TI pridobiti s strani mednarodne zveze.

Kateri športniki morajo zaprositi za TI in pri kateri organizaciji zanjo zaprosijo?