• Obrazec

Obrazec za vložitev prošnje za podelitev terapevtske izjeme (TI)

Prosimo, da obrazec zaradi boljše čitljivosti izpolnjujete na računalniku. 

Izpolnjen obrazec, osebno podpisan s strani športnika in zdravnika, skupaj s celotno medicinsko dokumentacijo (dosedanje bolezni, opravljeni pregledi, rezultati preiskav) pošljite na:
- SLOADO, Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana ali
terapevtske-izjeme@sloado.si