• Prilagoditve

Kontrola dopinga športnikov s posebnimi potrebami

Kot je definirano v Svetovnem protidopinškem kodeksu: "Športniki s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za manjše prilagoditve v postopku odvzema vzorca."

Športnik z omejeno mobilnostjo ali omejenimi ročnimi spretnostmi lahko zaprosi za pomoč svojega spremljevalca ali Uradnika za kontrolo dopinga pri razdeljevanju vzorca ali izpoolnjevanju obrazca za kontrolo dopinga.

Športnik s slabo koordinacijo lahko uporabi večjo posodo za zbiranje urina, če je le-ta na voljo.

Športnika z okvaro vida lahko tekom celotnega postopka odvzema vzorca (tudi v toaletnih prostorih) spremlja njegov spremljevalec, vendar naj le-ta ne bi bil direktna priča pri dajanju vzorca. Spremljevalec ali uradnik za kontrolo dopinga športniku prebereta celoten obrazec za kontrolo dopinga, ki ga nato v imenu športnika podpiše njegov spremljevalec.

Športnika z motnjami v duševnem razvoju lahko tekom celotnega postopka odvzema vzorca (tudi v toaletnih prostorih) spremlja njegov spremljevalec, vendar naj le-ta ne bi bil direktna priča pri dajanju vzorca.

Športniki, ki uporabljajo drenažo ali kateter, morajo odstraniti obstoječo vrečko za zbiranje urina, da se lahko pridobi svež vzorec urina.

Kontrola dopinga mladoletnih športnikov

Odvzem vzorcev pri mladoletnih športnikih je občutljiv proces, v katerem lahko mladoletni športniki zahtevajo posebne prilagoditve.

Kot je definirano v Svetovnem protidopinškem kodeksu: "Športnik, ki je mladoleten, ima pravico do spremljevalca tekom celotnega postopka kontole dopinga, tudi v toaletnih prostorih, vendar naj spremljevalec ne bi direktno opazoval oddaje vzorca. V primeru, da mladoletni športnik ne želi spremljevalca, lahko uradnik za kontrolo dopinga zaprosi za prisotnost tretje osebe. V tem primeru tretja oseba le opazuje nadzor uradnika za kontrolo dopinga v fazi oddaje vzorca."