• Odvzem vzorca

Postopek kontrole dopinga

Pravice in obveznosti športnika v postopku odvzema vzorca

S podpisom obvestila o kontroli dopinga so obveznosti športnika, da:
 • ostane pod stalnim nadzorom osebja za kontrolo dopinga vse do zaključka postopka odvzema vzorca;
 • ima s seboj osebni dokument s fotografijo;
 • se takoj zglasi na postaji za kontrolo dopinga;
 • sledi danim navodilom. Zavrnitev testiranja, neizpolnjevanje navodil ali kakršnakoli druga kršitev pravil pomeni kršitev protidopinških pravil kar lahko privede do sankcij. 

Športnik ima pravico:
 • do spremljevalca (priporočamo), če je potrebno (in možno) tudi tolmača;
 • zahtevati dodatne informacije o postopku odvzema vzorca;
 • do prošnje za preložitev prihoda na postajo za kontrolo dopinga iz utemeljenih razlogov:
  • pri testiranje na tekmovanju, da:
   • vzame svoja oblačila, osebni dokument s fotografijo in/ali poišče svojega spremljevalca,
   • se udeleži podelitvene slovesnosti,
   • sodeluje na nadaljnjih tekmovanjih,
   • izvede ohlajanja po tekmovanju,
   • poišče potrebno zdravniško pomoč,
  • pri testiranje izven tekmovanj, da:
   • vzame svoja oblačila, osebni dokument s fotografijo in/ali poišče svojega spremljevalca,
   • konča trening,
   • poišče potrebno zdravniško pomoč,
 • katerekoli druge razumne okoliščine, ki jih kot take ugotovi uradnik ob upoštevanju navodil organizacije pristojne za testiranje.

V primeru, da ima športnik posebne potrebe ali je mladoleten, lahko zaprosi za prilagoditve pri postopku odvzema vzorca v skladu z Mednarodnimi standardi za testiranja in preiskave (ISTI) Svetovne protidopinške agencije (WADA).
 
Vsi športnikovi podatki, pridobljeni v postopku odvzema vzorca, so obdelani v strogi zaupnosti.