• MS za testiranja in preiskave

Mednarodni standardi za testiranja in preiskave

Mednarodni standardi za testiranja in preiskave Svetovnega protidopinškega Kodeksa (MST) so obvezni mednarodni standardi, ki so se razvili kot del svetovnega protidopinškega programa.

Glavni namen Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave je načrtovanje s preiskavami podprtega in učinkovitega testiranja, tako na tekmovanjih kot izven tekmovanj, ter ohranjanje integritete in identitete odvzetih vzorcev od trenutka, ko je športnik obveščen o testiranju, do trenutka, ko vzorci prispejo v laboratorij na analizo. V ta namen Mednarodni standardi za testiranja in preiskave (vključno s prilogami) vzpostavljajo obvezne standarde za načrtovanje razporeditve testiranj (vključno z zbiranjem in uporabo informacij o športnikovi lokaciji), obveščanje športnikov, pripravo in izvajanje odvzema vzorcev, varnost/upravljanje vzorcev in dokumentacijo po testiranju ter transport vzorcev v laboratorij na analizo.

Naslednji namen Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave je vzpostaviti mednarodne standarde za smotrno in učinkovito zbiranje, ocenjevanje in uporabo obvestil o dopingu ter za smotrno in učinkovito preiskovanje morebitnih kršitev protidopinških pravil.

Tako kot Kodeks so bili tudi Mednarodni standardi za testiranja in preiskave sestavljeni ob upoštevanju načel spoštovanja človekovih pravic, sorazmernosti in drugih ustreznih pravnih načel. V tej luči jih je treba tudi razlagati in uporabljati.