• Kaj je TI?

Kaj je terapevtska izjema (TI)?

Športniki so lahko bolni ali imajo bolezensko stanje, ki zahteva določena zdravila. Če so ta zdravila na Listi prepovedanih snovi in postopkov lahko protidopinške organizacije športnikom podelijo terapevtsko izjemo (TI), kar jim dovoljuje, da jemljejo predpisana zdravila. 

TI športnikom zagotavlja primerno zdravljenje legitimnega zdravstvenega stanja - tudi če zdravljenje zahteva prepovedano snov ali postopek. Pozitiven test se tako ne šteje za kršitev protidopinških predpisov. 

Vsak športnik, ki je lahko testiran za doping, mora zaprositi za TI preden vzame predpisano zdravilo. Vse informacije v tem zahtevku so striktno zaupne. 

Za TI morajo športniki zaprositi vsaj 30 dni preden se nameravajo udeležiti tekmovanja. V izjemnih ali nujnih primerih se lahko TI odobri tudi za nazaj. Veljavnost terapevtske izjeme je 1 do 3 leta, odvisno od postavljene diagnoze, zato jo je potrebno pri dolgotrajnih zdravstvenih stanjih obnavljati.

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme (TI)

Področje terapevtskih izjem (TI) urejajo Mednarodni standardi za terapevtske izjeme (TI). 

Namen Mednardonih standardov za terapevtske izjeme je zagotoviti skladnost postopka zaprosila in podeljevanja TI v vseh športih in državah.