• Kaj je TI?

Kaj je terapevtska izjema (TI)?


Mednarodni standardi za terapevtske izjeme (ISTUE) so bili pripravljeni z namenom zagotoviti podroben, pošten in razumljiv postopek za športnike, protidopinške organizacije (ADO), zdravnike in spremljevalno osebje športnikov, da mu sledijo, ko mora športnik za zdravljenje bolezni ali zdravstvenega stanja morda uporabiti prepovedane snovi ali postopke, ki so vključene na Listo prepovedanih snovi in postopkov WADA.

Postopek pridobivanja terapevtske izjeme (TI) omogoča športnikom, da zaprosijo za TI ko njihovo zdravljenje vključuje uporabo prepovedanih snovi ali prepovedanih postopkov. Ta postopek, ki ščiti vse čiste športnike, pomaga ohranjati enake pogoje za vse.
Odobrena TI športniku omogoča, da nadaljuje z ali prične z uporabo prepovedane snovi ali postopka, ne da bi ob tem kršil protidopinška pravila.

Športnik, ki zaprosi za podelitev TI, mora imeti diagnosticirano zdravstveno stanje, ki ga potrjuje zdravstvena dokumentacija, skladna s kriteriji za TI, navedenimi v Mednarodnih standardih za terapevtske izjeme. Ta obvezna dokumentacija, ki jo zagotovi zdravnik športnika, mora biti priložena vlogi za podelitev TI, ki jo športnik pošlje na ADO.

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme (TI)

Področje terapevtskih izjem (TI) urejajo Mednarodni standardi za terapevtske izjeme (TI). 

Namen Mednardonih standardov za terapevtske izjeme je zagotoviti skladnost postopka zaprosila in podeljevanja TI v vseh športih in državah.