• Pravna osnova

Pravne osnove NRTP

Formalno je SLOADO kot nacionalna antidopinška organizacija (NADO) dolžna na osnovi Svetovnega protidopinškega kodeksa in Mednarodnih standardov za testiranje in preiskave (MSTP) ustanoviti nacionalno skupino za testiranje (NRTP) za slovenske športnike in ostale, ki imajo bodisi športno nacionalnost, tekmovalno licenco ali so člani športnih organizacij. 

NRTP je ustanovljena na podlagi Protidopinškega pravilnika in nacionalnih kriterijev za izbor športnikov v NRTP in je uravnotežena s programi mednarodnih zvez in WADA. Program je usklajen tudi s strategijo protidopinškega programa POI Rio 2016, ki jo oblikuje Mednarodni olimpijski komite.