• MS za izobraževanje

Mednarodni standardi za izobraževanje

Mednarodni standardi za izobraževanje Svetovnega protidopinškega Kodeksa so obvezni mednarodni standardi, ki so se razvili kot del Svetovnega protidopinškega programa. Oblikovani so bili ob posvetovanju s podpisnicami, javnimi organi in drugimi ustreznimi deležniki.
 
Splošni namen Mednarodnih standardov za izobraževanje je podpirati ohranjanje športnega duha, kot je navedeno v Kodeksu, in prispevati k spodbujanju čistega športnega okolja. Znano je, da si velika večina športnikov želi, da bi tekmovali čisti, nimajo namena uporabiti prepovedane snovi ali postopke in imajo pravico do tekmovanja v enakih pogojih.
 
Cilja izobraževanja, ki je ena od strategij za preprečevanje dopinga, izpostavljena v Kodeksu, sta spodbujanje vedenja, skladnega z vrednotami čistega športa, ter pomoč pri odvračanju športnikov in drugih oseb od dopinga. Temeljno načelo Mednarodnih standardov za izobraževanje je, da mora športnik prvo izkušnjo z bojem proti dopingu pridobiti z izobraževanjem in ne s kontrolo dopinga.

Mednarodne standarde za izobraževanje je prvič sprejel in odobril izvršni odbor WADA 7. novembra 2019 na Svetovni konferenci o dopingu v športu v Katowicah ter bodo začeli veljati 1. januarja 2021.