• UKD

Uradniki za kontrolo dopinga (UKD)

Uradniki za kontrolo dopinga (UKD) imajo temeljno vlogo pri promociji športa brez dopinga tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju.

UKD je oseba, ki jo je organizacija, pristojna za odvzem vzorcev (v Sloveniji je to SLOADO), usposobila in pooblastila za izvajanje pristojnosti, podeljenih UKD v Mednarodnih standardih za testiranja in preiskave.

Program usposabljanja uradnikov za kontrolo dopinga (UKD) vsebuje najmanj:
  • izčrpno teoretično usposabljanje glede različnih vrst testnih dejavnosti, relevantnih za položaj UKD;     
  • opazovanje dejavnosti kontrole dopinga, za katere je zadolžen UKD, kot jih določajo ti Mednarodni standardi za testiranja in preiskave, najbolje na terenu; in
  • zadovoljivo izvedbo enega popolnega postopka odvzema vzorcev na terenu pod nadzorom kvalificiranega UKD ali podoben preizkus. Zahteva glede dejanske oddaje vzorca ni vključena v opazovanje na terenu.

V SLOADO delujejo tudi uradniki za odvzem krvi, ki so usposobljeni in pooblaščeni za odvzem krvnih vzorcev.