• Strokovni svet

Strokovni svet SLOADO

Strokovni svet SLOADO je svetovalni organ, katerega najpomembnejša naloga je strokovna podpora SLOADO pri izvajanju vseh programskih sklopov nacionalnega programa preprečevanja dopinga v športu. Z namenom obravnavanja in reševanja strokovnih vprašanj s posameznih področij protidopinškega delovanja je bil ustanovljen kot ekspertno, posvetovalno telo, ki bo svojo aktivnost in obseg dela prilagajal dolgoročnim potrebam SLOADO, pripravi in razvoju strategije, predvsem pa sodeloval pri oblikovanju trendov odkrivanja dopinga, ki se razvijajo v svetovnem boju proti dopingu.
 
V okviru svojih pooblastil strokovni svet deluje na področjih: testiranj (sestava NRTP), terapevtskih izjem, prehranskih dopolnil, zdravil in terapij, raziskav, izobraževanja in preventive na področju medicine in ABP.