• Odbor za podeljevanje TI

Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem

Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem, deluje na področju medicinskih in farmakoloških vprašanj, na podlagi protidopinških pravil, pa je njegova poglavitna naloga odločanje o vlogah za terapevtske izjeme športnikov (v zdravstvene namene), ki niso športniki mednarodnega razreda. Tako morajo za TI pri SLOADO zaprositi vsi člani Nacionalne skupine za testiranje (NRTP) ter vsi ostali športniki, ki tekmujejo na prireditvah na najvišji ravni v Sloveniji oz. na mednarodni tekmovanjih v tujini.

Odbor za TI bo vlogo za TI obravnaval samo, če bo prejel pravilno izpolnjen obrazec za vložitev prošnje in vso ustrezno spremljajočo dokumentacijo.

Odbor odloči o tem, ali bo podelil TI ali ne, čim prej in običajno (razen v primeru izrednih okoliščin) ne pozneje kot v 21 dneh od prejema popolne vloge.
 
Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem šteje tri člane, medicinske in farmakološke strokovnjake z dobrim poznavanjem medicine športa. Odločitve o TI so športniku posredovane pisno in imajo določen čas trajanja, ki ga določi odbor.