• Ambasadorji

Mladi protidopinški ambasadorji

SLOADO je preko različnih mednarodnih projektov (EADIn 2011 in UNESCO 2013) izbral in usposobil skupino mladih protidopinških ambasadorjev, katerih poslanstvo je ustvarjanje novega omrežja mladih športnic in športnikov, ki jih povezuje zdrav duh v zdravem telesu, ker zavračajo vsakršno misel na uporabo dopinga za izboljšanje svojih športnih potencialov.
 
Namen protidopinških ozaveščanj, katerih nosilci so ambasadorji, je ustvariti pogoje za šport brez dopinga v daljšem obdobju. Ozaveščanja se izvajajo tako, da vplivajo na mlade v institucionalnih izobraževalnih ustanovah na eni strani, v športnih organizacijah, kjer izvajajo svojo športno dejavnost na drugi strani in preko različnih sredstev ozaveščanja in informiranja, javnih medijev in sodobnih kanalov socialnega omrežja.
 
Z ustvarjanjem »peer to peer network« ambasadorji neposredno in direktno z vrstniki gradijo omrežje, v katerem so šport in njegove vrednote tisto, zaradi česar je vredno žrtvovati svoj prosti čas in se boriti za etične in moralne vrednote iskrenega in poštenega športnega nastopanja. 
 
Biti ambasador protidopinške generacije pomeni delovati in prispevati v smeri razvoja in podpore gibanju za šport brez dopinga. Temeljno poslanstvo ambasadorjev je izgradnja omrežja, kjer ambasadorji neposredno motivirajo in pospešujejo kampanjo ozaveščanja vrstnikov v športnih organizacijah svojega športa.