• Strategija

Strategija

SLOADO ceni doprinos športa k zdravju, osebnemu razvoju, družbenem razvoju in nacionalnemu ponosu v zdravem etičnem okolju. SLOADO opredeljuje integriteto, poštenost, pravičnost in spoštovanje kot vrednote, ki so bistvenega pomena za uspeh v športu. Skupaj s svojimi partnerji se SLOADO zavezuje k zagotavljanju pogojev za fair play in šport brez dopinga ter spodbujanje učinkovitega izobraževanja in informiranja.

Osnovno vodilo izobraževalnega programa in programa informiranja je varovanje športnega duha pred dopingom in vzpostavljanje okolja, ki promovira in krepi šport brez dopinga med športniki, ki želijo tekmovati brez prepovedanih snovi. Naloga SLOADO je, da zagotavlja športnikom in spremljevalnemu osebju informacije in tehnične nasvete pri odgovornih odločitvah v skladu s protidopinškimi pravili.
 
SLOADO prepoznava pomembno vlogo, ki jo igra domača država in regije v zagotavljanju izobraževanja in informacij s protidopinškega področja. Ob tem ključno vlogo igra spremljevalno osebje, ki zagotavlja etično podporo in usmeritve za športnike.