• Poslanstvo

Poslanstvo

Ustvariti generacijo športnikov, ki verjame v svoje sposobnosti in za uspeh ne potrebuje prepovedanih snovi in postopkov.

Ustvariti generacijo spremljevalnega osebja, ki razume, da lahko športniki, s katerimi delajo, dosežejo svoje cilje brez uporabe prepovedanih snovi in postopkov.