• Pravilnik SLOADO 2021Protidopinški pravilnik SLOADO je sprejet in se izvaja v skladu z obveznostmi Slovenske antidoping organizacije (SLOADO) na podlagi Svetovnega protidopinškega kodeksa ter v podporo nenehnim prizadevanjem SLOADO za izkoreninjenje dopinga v športu v Republiki Sloveniji.
 
Ta pravilnik, prav tako kot pravila tekmovanja, pomeni pravila, ki urejajo pogoje, pod katerimi poteka določen šport. Usmerjen je v globalno in usklajeno uveljavitev protidopinških načel ter se po svoji naravi razlikuje od drugih pravilnikov.

 

Uporaba za nacionalne zveze

 
Kot pogoj za prejemanje finančne in/ali druge pomoči od nacionalnih organov Republike Slovenije in/ali OKS-ZŠZ mora vsaka nacionalna zveza Republike Slovenije sprejeti in upoštevati duh in pogoje slovenskega nacionalnega protidopinškega programa in tega pravilnika. Vsaka nacionalna zveza mora ta pravilnik neposredno ali s sklicevanjem nanj vključiti v svoje dokumente o upravljanju, statut in/ali pravila, ki so del športnih pravil, ki zavezujejo njene člane in udeležence, da ga lahko nacionalna zveza neposredno uveljavi v zvezi s športniki in drugimi osebami, ki so v njeni protidopinški pristojnosti.
 
Če se nacionalna zveza odloči sprejeti ta pravilnik, se šteje, da je ta pravilnik vključila v svoje dokumente o upravljanju, statut in/ali pravila, kot da jih je v teh dokumentih v celoti navedla. Če je nacionalna zveza članica OKS-ZŠZ, se šteje, da je ta pravilnik sprejela na dan, ko začne veljati.
 
Nacionalne zveze s sprejemom tega pravilnika in njegovo vključitvijo v dokumente o upravljanju in športna pravila priznajo pristojnost in odgovornost SLOADO za izvajanje slovenskega protidopinškega programa in neposredno uveljavitev tega pravilnika (vključno z izvajanjem testiranja) v zvezi s športniki in drugimi osebami, navedenimi v spodaj navedenih členih 4–5, ki so pod pristojnostjo nacionalne zveze ter sodelujejo s SLOADO v tej vlogi in jo podpirajo. Prav tako priznavajo, spoštujejo in izvršujejo odločitve, sprejete na podlagi tega pravilnika, vključno z odločitvami disciplinske komisije SLOADO in pritožbenega organa SLOADO, ki nalaga sankcije osebam pod njihovo pristojnostjo. Vsaka mednarodna zveza in SLOADO spoštujeta pristojnost in odgovornost druga druge, kot je predvideno v Kodeksu.
 
Vse nacionalne zveze Republike Slovenije sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje skladnosti s Kodeksom, mednarodnimi standardi in tem pravilnikom, in sicer med drugim:
           
(a) z izvajanjem testiranja le po dokumentiranem pooblastilu njihove mednarodne zveze in z uporabo SLOADO ali drugega organa, pristojnega za odvzem vzorcev, za odvzem vzorcev v skladu z Mednarodnimi standardi za testiranja in preiskave;
 
(b) s priznavanjem pristojnosti SLOADO v skladu s členom 5.2.1 Kodeksa in ustreznim sodelovanjem s SLOADO pri izvajanju nacionalnega programa testiranja za njihovo športno panogo;
 
(c) z analizo vseh vzorcev, odvzetih v WADA akreditiranem laboratoriju ali laboratoriju, ki ga je odobrila WADA, v skladu s členom 6.1 Kodeksa; in
 
(d) z zagotavljanjem, da o vseh primerih kršitev protidopinških pravil na nacionalni ravni, ki jih odkrijejo nacionalne zveze, odloči operativno neodvisni obravnavni senat v skladu s členom 8.1 Kodeksa in Mednarodnimi standardi za upravljanje z rezultati.
 
Nacionalne zveze sprejmejo pravila, ki zahtevajo, da se športniki, ki se pripravljajo za tekmovanje ali dejavnost, ki jo odobri ali organizira nacionalna zveza ali katera izmed njenih organizacij članic, oziroma sodelujejo na tem tekmovanju ali v tej dejavnosti, in vsi člani spremljevalnega osebja, ki so povezani s temi športniki, strinjajo, da jih kot pogoj za tako sodelovanje zavezuje ta pravilnik in da je v skladu s Kodeksom protidopinška organizacija pristojna za upravljanje z rezultati.
 
Nacionalne zveze morajo SLOADO in svoji mednarodni zvezi posredovati vse informacije v zvezi s kršitvami protidopinških pravil in sodelovati v preiskavah, ki jih vodi katera koli protidopinška organizacija, pristojna za vodenje preiskav.
 
Vse nacionalne zveze uvedejo disciplinska pravila, ki preprečujejo, da bi spremljevalno osebje, ki brez upravičenega razloga uporablja prepovedane snovi ali prepovedane postopke, zagotavljalo podporo športnikom v okviru pristojnosti SLOADO ali nacionalne zveze.

Vse nacionalne zveze izvajajo protidopinško izobraževanje v sodelovanju s SLOADO.
                                                                                        

Povzetek sprememb med Protidopinškim pravilnikom SLOADO 2015 in 2021

Protidopinški pravilnik SLOADO