• KODEKS 2021

Svetovni protidopinški kodeks 2021

Svetovni protidopinški kodeks (Kodeks) je temeljna in univerzalna listina, na kateri sloni Svetovni protidopinški program v športu. Cilj Kodeksa je izboljšati uspeh protidopinških prizadevanj s splošno uskladitvijo bistvenih elementov boja proti dopingu. Njegov namen je biti dovolj natančen, da bo z njim mogoče doseči popolno uskladitev glede vprašanj, pri katerih je potrebna enotna ureditev, vendar dovolj splošen na drugih področjih, da dovoljuje tudi prilagodljivost glede uporabe dogovorjenih protidopinških načel. Kodeks je bil oblikovan ob upoštevanju načela sorazmernosti in človekovih pravic.

Namen Svetovnega protidopinškega kodeksa

Namen Svetovnega protidopinškega kodeksa in Svetovnega protidopinškega programa, ki ga podpira, je:
 • zaščititi temeljno pravico športnikov, da sodelujejo v športu brez dopinga, ter s tem spodbujati zdravje, poštenost in enakopravnost športnikov po vsem svetu; ter 
 • zagotoviti enotne, usklajene in učinkovite protidopinške programe, ki se nanašajo na preprečevanje dopinga, tako na mednarodni kot na nacionalni ravni, kar vključuje: 
  • izobraževanje – za ozaveščanje, informiranje, sporočanje, vcepljanje vrednot, razvoj življenjskih spretnosti in sposobnosti sprejemanja odločitev z namenom preprečevanja namernih in nenamernih kršitev protidopinških pravil;
  • odvračanje – za odvračanje potencialnih kršiteljev z zagotavljanjem, da veljajo stroga pravila in sankcije, ki so pomembne za vse deležnike;
  • odkrivanje – učinkovit sistem testiranja in preiskav krepi učinek odvračanja in učinkovito ščiti čiste športnike in športni duh tako, da pomaga najti kršitelje protidopinških pravil in preprečuje kakršna koli obnašanja, usmerjena v uporabo dopinga;
  • izvrševanje – za razsojanje o osebah, za katere je ugotovljeno, da so kršile protidopinška pravila, in njihovo sankcioniranje;
  • pravno državo (podrejenost pravnim pravilom) – za zagotovitev, da se vsi zadevni deležniki zavežejo in podredijo k uporabi Kodeksa in mednarodnih standardov ter da vsi ukrepi, sprejeti ob uporabi protidopinških programov, spoštujejo Kodeks, Mednarodne standarde ter načelo sorazmernosti in človekove pravice.

Spremembe Kodeksa

Kodeks je bil prvič sprejet leta 2003 in je začel veljati leta 2004. Nato je bil trikrat spremenjen, prva sprememba je začela veljati 1. januarja 2009, druga sprememba je začela veljati 1. januarja 2015, tretja sprememba pa je začela veljati 1. aprila 2018 (spremembe skladnosti). Spremenjeni Svetovni protidopinški kodeks 2021 začne veljati 1. januarja 2021.

Kodeks 2021 prinaša spremembe na številnih področjih, ki so prikazani na spodnji sliki ter podrobno obrazloženi v dokumentu "Povzetek sprememb med Kodeksom 2015 in 2021".


 

Povzetek sprememb med Kodeksom 2015 in 2021

Svetovni protidopinški kodeks 2021