• ISPPPI

Mednarodni standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov

Namen Mednarodnih standardov za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov je zagotoviti, da protidopinške organizacije izvajajo primerne, zadostne in učinkovite ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki jih obdelujejo med izvajanjem protidopinških programov, ob zavedanju dejstva, da lahko osebni podatki, ki se zberejo v okviru protidopinških dejavnosti, omejujejo in drugače vplivajo na pravice do zasebnosti oseb, ki so vključene v organiziran šport in povezane z njim.
 
Kodeks zlasti zahteva, da športniki zagotovijo precejšnjo količino osebnih podatkov protidopinškim organizacijam. Zato je bistveno, da protidopinške organizacije primerno varujejo osebne podatke, ki jih obdelujejo, ter tako upoštevajo pravne standarde in zagotovijo stalno zaupanje ljudi, vključenih v organiziran šport.
 
Kodeks priznava in potrjuje pomen zagotavljanja popolnega spoštovanja pravic do zasebnosti oseb, vključenih v protidopinške programe, ki temeljijo na Kodeksu. V podporo tej zavezanosti ti mednarodni standardi določajo minimalen skupen nabor pravil, ki jih morajo upoštevati protidopinške organizacije, kadar obdelujejo osebne podatke v skladu s Kodeksom. V nekaterih primerih lahko veljavni zakoni določajo, da morajo protidopinške organizacije uporabljati pravila ali standarde, ki presegajo pravila ali standarde, opisane v teh mednarodnih standardih.
 
Ta dokument je pregledala, obravnavala in pripravila posebna strokovna skupina WADA, pri čemer je posebej upoštevala smernice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) iz leta 1980 o varstvu zasebnosti in čezmejnih tokovih osebnih podatkov, Konvencijo Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (ETS 108), okvir držav APEC za varstvo zasebnosti (APEC Privacy Framework), Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter druga mednarodna in regionalna pravila, standarde in sodno prakso na področju varstva zasebnosti podatkov, kot je sodba Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 18. januarja 2018 (FNASS in drugi proti Franciji).

 

Pomembne spremembe v 2021 ISPPPI

Mednarodni standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov so bili prvič sprejeti leta 2009 in so začeli veljati junija 2009. Nato so bili dvakrat spremenjeni, prva sprememba je začela veljati januarja 2015, druga sprememba pa junija 2018. Spremenjeno različico, ki jo je izvršni odbor WADA odobril 7. novembra 2019 na Svetovni konferenci o dopingu v športu v Katowicah, bo začela veljati 1. januarja 2021.


Povzetek sprememb v Mednarodnih standardih za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov 2021 si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.

Mednarodni standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov