• Akt o pravicah športnikov

 
Akt o protidopinških pravicah športnikov zagotavlja, da so pravice športnikov na področju boja proti dopingu jasno določene, dostopne in se uporabljajo globalno.

Eden od namenov Svetovnega protidopinškega kodeksa (Kodeks) in svetovnega protidopinškega programa je zaščititi temeljno pravico športnikov do sodelovanja v športu brez dopinga in tako spodbujati in varovati zdravje, pravičnost in enake možnosti za športnike po vsem svetu.

Skrbeti, da imajo športniki pravice, da se jih zavedajo in jih lahko uporabljajo je ključnega pomena za uspeh čistega športa. Pravice športnikov so upoštevane v celotnem Kodeksu in mednarodnih standardih.

Ta akt je nastal na podlagi obsežnih posvetovanj z športniki s celega sveta in opisuje tiste pravice, ki so jih športniki izpostavili kot zelo pomembne. Ne zajema vseh pravic športnikov. Vendar pa ta akt ni pravni dokument; pravice športnikov v okviru boja proti dopingu so le tiste pravice, ki so določene v Kodeksu in mednarodnih standardih, ne glede na to, kako so opisane v tem aktu. V primeru nasprotujočih si razlag, določbe Kodeksa in mednarodnih standardov prevladajo v vseh primerih.

Akt o protidopinških pravicah športnikov je odobril Izvršni odbor WADA na podlagi priporočila Odbora športnikov WADA. Spremembe akta so možne na podlagi priporočila Odbora športnikov WADA Izvršnemu odboru WADA.

Akt o protidopinških pravicah športnikov