• ISTUE

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme Svetovnega protidopinškega kodeksa so obvezni mednarodni standardi, ki so se razvili kot del svetovnega protidopinškega programa. Oblikovani so bili ob posvetovanju s podpisnicami, javnimi organi in drugimi ustreznimi deležniki.

Namen Mednarodnih standardov za terapevtske izjeme je vzpostavitev:
(a) pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za podelitev terapevtske izjeme (ali TI), ki dovoljuje prisotnost prepovedane snovi v športnikovem vzorcu ali športnikovo uporabo ali poskus uporabe, posest in/ali dajanje ali poskus dajanja prepovedane snovi ali omogočanje prepovedanega postopka v terapevtske namene;
(b) odgovornosti, ki jo nosijo protidopinške organizacije v zvezi s sprejemanjem in sporočanjem odločitev glede TI;
(c) postopka, po katerem športnik zaprosi za podelitev TI;
(d) postopka, po katerem športnik doseže, da TI, ki mu jo je podelila ena protidopinška organizacija, prizna druga protidopinška organizacija;
(e) postopka, po katerem WADA pregleda odločbe glede TI; in
(f) določb o strogi zaupnosti, ki veljajo za postopke TI.

Spremembe Mednarodnih standardov za terapevtske izjeme

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme so bili prvič sprejeti leta 2004 in so začeli veljati 1. januarja 2005. Nato so bili šestkrat spremenjeni, prva sprememba je začela veljati januarja 2009, druga sprememba je začela veljati januarja 2010, tretja sprememba je začela veljati januarja 2011, četrta sprememba je začela veljati januarja 2015, peta sprememba je začela veljati januarja 2018, šesta sprememba pa je začela veljati januarja 2019. Spremenjeno različico, ki jo je odobril izvršni odbor WADA 7. novembra 2019 na Svetovni konferenci o dopingu v športu v Katowicah, bo začela veljati 1. januarja 2021.

Povzetek sprememb v Mednarodnih standardih za terapevtske izjeme 2021 si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.

Mednarodni standardi za terapevtske izjeme