• ISTI

Mednarodni standardi za testiranja in preiskave

 
Mednarodni standardi za testiranja in preiskave Svetovnega protidopinškega kodeksa so obvezni mednarodni standardi, ki so se razvili kot del svetovnega protidopinškega programa. Oblikovani so bili ob posvetovanju s podpisnicami, javnimi organi in drugimi ustreznimi deležniki.

Glavni namen Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave je načrtovanje s preiskavami podprtega in učinkovitega testiranja, tako na tekmovanjih kot izven tekmovanj, ter ohranjanje integritete in identitete odvzetih vzorcev od trenutka, ko je športnik obveščen o testiranju, do trenutka, ko vzorci prispejo v laboratorij na analizo. V ta namen Mednarodni standardi za testiranja in preiskave (vključno s prilogami) vzpostavljajo obvezne standarde za načrtovanje razporeditve testiranj (vključno z zbiranjem in uporabo informacij o športnikovi lokaciji), obveščanje športnikov, pripravo in izvajanje odvzema vzorcev, varnost/upravljanje vzorcev in dokumentacije po testiranju ter prevoz vzorcev v laboratorije na analizo.

 

Spremembe Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave

Mednarodni standardi za testiranje so bili prvič sprejeti leta 2003 in so začeli veljati januarja 2004. Nato so bili šestkrat spremenjeni, prva sprememba je začela veljati januarja 2009, druga sprememba je začela veljati januarja 2011, tretja sprememba, ki je vključevala njihovo preimenovanje v Mednarodne standarde za testiranje in preiskave (MSTP), je začela veljati januarja 2015, četrta sprememba je začela veljati januarja 2017, peta sprememba je začela veljati marca 2019, šesta sprememba pa je začela veljati marca 2020. Spremenjeno različico, ki jo je izvršni odbor WADA odobril 7. novembra 2019 na Svetovni konferenci o dopingu v športu v Katovicah, bo začela veljati 1. januarja 2021.

Povzetek sprememb v Mednarodnih standardih za testiranja in preiskave 2021 si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.

Mednarodni standardi za testiranja in preiskave